Susanne Høeg Salamon

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og specialist i klinisk børnepsykologi.

I mere end 20 år har jeg arbejdet med børn og familier i kommunalt, amtsligt og regionalt regi kun afbrudt af 3 gode barsler. 

Jeg har arbejdet med tidlig indsats og komplekse børne-, familie- og anbringelsessager samt tidlige forælder-barn relationer, plejefamilier og institutioner. 

Jeg har altid været særligt optaget af børns udvikling i samspil i deres forældre eller andre nære omsorgspersoner med udgangspunkt i barnets forudsætninger, kompetencer og udfordringer. Min interesse og erfaring er indenfor tilknytning, mentalisering, stress og tidlige traumer hos børn, samt tidlige forældre-barn relationer, medfødte udfordringer og mentalt helbred generelt. 

om susanne høg salamon-psykolog aarhus c
Supervision af psykologer

Den nyeste viden kombineret med mange års erfaring

Jeg orienterer mig løbende om nyeste viden, ligesom jeg løbende efteruddanner mig i forhold til nye tilgange, metoder og behandlingsformer, og jeg modtager supervision.  

I min karriere har jeg primært erfaring med udfordrede familier med rusmiddelproblematikker, psykisk sygdom og sociale problemstilliner. Her har jeg især arbejdet med medfødte rusmiddelskader hos spæd- og småbørn. 

Senest har jeg arbejdet med komplekse VISO-sager med før-skole og skolebørn med brede problemstillinger herunder børnepsykiatriske udfordringer og børn med funktionsnedsættelser. Her kan blandt andet nævnes sjældne diagnoser samt børn med svære udviklingsmæssige vanskeligheder.

uddannelse susanne høg salamon-psykolog aarhus c

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1997, autoriseret af Psykolognævnet i 2003 og specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi i 2019. 

Dertil kommer diverse efteruddannelser og kurser i psykologiske undersøgelses- og vurderingsmetoder (kognitivt, eksekutivt, tilknytning, samspil og relationer samt følelser og socialt), neuroaffektiv udviklingspsykolog, kognitiv terapi, supervision og psykoterapi og forandringsprocesser

2023 – Privat praksis

Udredning af før-skole og skolebørn med komplekse udfordringer og/ eller funktionsnedsættelse samt rådgivning til forældre og fagpersoner.

Udredning af før-skole og skolebørn med komplekse udfordringer og/ eller funktionsnedsættelse samt rådgivning til forældre og fagpersoner.

Småbørnsafsnit afsnit B (vikariat) Et specialafsnit for småbørn fra 0-6 år og målgruppen børn med neuropsykiatriske tilstande.