Velkommen

Jeg har klinik på Frederiksbjerg i Aarhus med rolige og venlige lokaler, hvor jeg tilbyder ydelser til såvel private som professionelle i form af  børnepsykologiske undersøgelser, vejledning og samtaler samt supervision til psykologer og andre faggrupper.

Min karriere har beriget mig bred erfaring, især inden for spæd, småbørns og børns udvikling, udviklingsforstyrrelser og tidlige traumer. Her har jeg på baggrund af mange års erfaring og dybdegående forløb opnået specialist viden.

susanne høg salamon-psykolog aarhus c

En god start på livet

Vi er alle unikke individer, der er formet af de forudsætninger, omstændigheder og livsbegivenheder der gives eller møder os i vores liv. Tidlige oplevelser kan præge os for livet. 

Børn er helt afhængig af sine forældre eller andre nære omsorgspersoner for at leve, trives og udvikle sig. Nogle børn er sarte eller særlige og kræver noget helt særligt af deres forældre. 

Nogle gange har forældre egen udfordringer, der gør det vanskeligt at møde barnet i forhold til dets forudsætninger. 

susanne høg salamon psykolog - en god start på livet
susanne høg salamon psykolog - et trygt fundament

Et trygt fundament

I mit arbejde med børn tager jeg afsæt i barnets forudsætninger for at være i verden, og i den almene udviklingspsykologi i forhold til de problemstillinger som barnet og familien oplever.

Det er min erfaring, at det i mødet med barn og familie ofte kan være betydningsfuldt at se bag om barnets adfærd i form af udfordringer og vanskeligheder, og være med til at støtte udvikling af muligheder og forandring.

Ligeledes er det vigtigt at have blik for de øvrige sammenhænge barnet befinder sig i som dagpasning og skole.

Supervision

Refleksion, udvikling og styrkelse af dine kompetencer. Vejledningen omfatter en blanding af faglig og personlig udvikling.

Uanset om du er psykolog på vej mod autorisation eller specialist i børnepsykologi, tilhører andre faggrupper som f.eks. familiebehandlere, pædagoger eller sundhedsplejersker, tilbyder jeg supervision, der passer til dine mål og behov.

Min ekspertise spænder bredt og inkluderer specialiseret viden om børns udvikling, tidlige traumer, rusmiddelskader og diverse psykologiske undersøgelsesmetoder.

supervision af familiebehandlere, pædagoger eller sundhedsplejersker aarhus
susanne høg salamon psykolog samtaler, rådgivning, vejledning

Susanne Høeg Salamon

Jeg brænder for, at give børn de bedst mulige betingelser for at trives og udvikle sig i tæt samarbejde med forældre eller andre nærmeste omsorgspersoner.

I min psykologiske praksis er udgangspunktet at skabe et rum, der er nærværende og trygt at være i således tillid kan opbygges, da dette er en forudsætning for alt forandring.